Skip to content Skip to navigation

Apie mus

Pateikta: 2017-10-04 (atnaujinta: 2017-10-04)


Kretingos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) įkurta Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos steigimo“. Tarnyba įregistruota 2016 m. sausio 4 d. ir  veiklą pradėjo 2016 m. gegužės 1 d.  Tarnyba yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės administracijai ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus, taip pat vykdanti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas, propaguojanti priešgaisrinę saugą. Tarnyba yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis.

Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento priimtais dekretais, Vyriausybės nutarimais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymais ir nurodymais, reglamentuojančiais tarnybos veiklą, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais bei Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatais.

Tarnyba bendradarbiauja su Savivaldybės administracija, Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos komisariatu, dujų, elektros, vandens tiekimo įmonėmis gesinant gaisrus bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus.

Tarnyba yra pavaldi rajono savivaldybei, tačiau, išvykusi į incidentą, ji tampa pavaldi Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, kuri kontroliuoja savivaldybių priešgaisrinių tarnybų parengtį ir organizuoja incidentų likvidavimo darbus. Tarnybos veiklą organizuoja PAGD prie VRM.

Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba yra savarankiška biudžetinė įstaiga, kurią sudaro administracija ir keturios ugniagesių komandos. Tarnyba siekia užtikrinti technines bei organizacines gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų priemones, gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir jų turtą. Visos ugniagesių komandos rajone yra patogiai išdėstytos, be to sudaryta galimybė operatyviai suteikti pagalbą aplinkiniams rajonams.